spreeuw
Hans Sizoo  

kunsthistoricus van de recente tijd en essayist

 
 

De Verspreiding van een Abuis

r
 

Onze helden maken onze fantasieën waar, leert een oude wijsheid. Om welke fantasieën gaat het hierbij? En wat is het aandeel van de fantasie in het beeld dat we ons scheppen van de held? Dit boek onderzoekt de verschillende vormen van een verschijnsel in het menselijke fantaseren en vereren dat even algemeen is als spaarzaam onderzocht. Wat het erover te melden heeft is, dat de fantasie en de verering zich in radicaal verschillende vormen voordoen, afhankelijk van de psychische structuur van wie de band legt. En voorts dat, jammer genoeg, ook hier het misverstand de vorst van alle verhoudingen is.

Inhoud en downloadable synopses:

 1. De Verspreiding van een Abuis
  I – Het Abuis
  II – Tweemaal Amateur
  III – Cham, Sem en Jafeth
 2. Twee Karakters
 3. Parijs 1812
 4. Een vriendschap
 5. In het Boudoir
 6. Een Verlosser Afgelost
 7. Een „Prossimo‟ I
 8. Een „Prossimo‟ II
 9. Onder Ambtenaren
 10. Een Transparantie

Het eerste essay, dat drie hoofdstukken telt, probeert achtereenvolgens het misverstand in kaart te brengen (I) en een psychische achtergrond ervan te ontrafelen (II) en het stelt de vraag hoe we ons van het misverstand kunnen ontdoen (III). Andere essays richten zich op verschillende persoonlijke vereringen in de geschiedenis (3) en in de cultuur (4, 6,7, 9, 10). Tenslotte zijn er de ervaringen van de auteur op hetzelfde psychische vlak (5, 8) en is er een raakpunt in de moderne schilderkunst met de wereld van dit boek (2).


Verkrijgbaar bij de betere boekhandel of door te bestellen bij uitgever.

De Verspreiding van een Abuis
Tien essays - 493 p - Paperback - € 27,50 - Uitgeverij Aspekt - 2010
ISBN 978-90-5911-859-1


 
zeg het voort bij je favorieten